Dr. House gel na praní Marsei s Aloe vera 5,5 L

Tekutý prací prostředek pro všechny druhy praček a na ruční praní na 80 praní. Výborně pere již při nižších teplotách. Ohleduplný ke tkanině a barvám.

Informace

Dostupnost
190 ks     
Kód
106509
EAN
8594057123352
MJ
5,5 L
Balení
6 ks
175,00 Kč
S DPH
Počet

visa

Dr. House gel na praní Marsei s Aloe vera 5,5 L

  • Obsah 5,5 L vystačí na 80 standardních pracích dávek
  • Pere již od 30°
  • Osvědčená receptura prověřena mnoha hospodyňkami
  • Kvalitní český výrobek
 

Nové barevné oblečení vyperte několikrát odděleně od ostatního prádla. Dodržujte dávkování uvedené na obale. Uschovejte mimo dosah dětí.

Složení:

Aniontové povrchově aktivní látky více než 5% avšak méně než 15%, Neiontové povrchově aktivní látky méně než 5%, amphoterní povrchově aktivní látky méně než 5%, chlorid sodný, palmo kokosové mýdlo, odpěňovadlo, zakalovadlo, parfém, konzervační činidlo, barva, voda.

Lividace:

Použitý obal po vypláchnutí odevzdejte do tříděného odpadu, zbytek nespotřebovaného výrobku odstraňte s přebytkem vody do kanalizace.

H318 - Způsobuje vážné poškození očí.

P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.

P282 - Používejte ochranné rukavice proti chladu/obličejový štít/ochranné brýle.

P301/P310 - PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

P305/P351/P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

    GHS05 GHS05 - Korozivita
5.005.005.005.005.00

Avatar Anastázie V.
27.03.2020
Výhody:
dobrý gel na praní,hezky voní aloe
5.005.005.005.005.00

Avatar Ověřený zákazník
30.01.2019
Celkový názor:
Kupuji opakovaně.
4.004.004.004.004.00

Avatar Ověřený zákazník
08.11.2018
Výhody:
Dobře pere

Slabiny:
Vyšší dávkování

Celkový názor:
Dobrý gel za dobrou cenu

Zdroj recenzí pochází z nákupního portálu Heureka