Jean Marc pánské deo Billioner 150 ml

Jean Marc Billioner deodorant má elegantní a mužnou vůni, vyvinutou pro aktivní muže.

Information

Availability
23 Items     
Reference
107412
EAN
5901815016383
MJ
150 ml
Balení
12 ks
CZK46.00
Tax included
Quantity

Historie ceny     Price history
visa

Jean Marc pánské deo Billioner 150 ml

P412 - Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/ 122 °F.

P251 - Tlakový obal: nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.

H280 - Obsahuje plyn pod tlakem: při zahřívání může vybuchnout.

P211 - Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.

P210 - Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. – Zákaz kouření.

H222 - Extrémně hořlavý aerosol.

H240 - Zahřívání může způsobit výbuch.

    GHS03 GHS03 - Plamen nad kruhem