Jean Marc pánské deo Bossa Nova 150 ml

Tělový deodorant Bossa Nova značky Jean Marc. Příjemná pánská vůně. 150 ml.

Information

Availability
0 Items     
Reference
107413
EAN
5901815014938
MJ
150 ml
Balení
12 ks
CZK46.00
Tax included
Quantity
There are not enough products in stock

Historie ceny     Price history
visa

Jean Marc pánské deo Bossa Nova 150 ml

P412 - Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/ 122 °F.

P251 - Tlakový obal: nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.

H280 - Obsahuje plyn pod tlakem: při zahřívání může vybuchnout.

P211 - Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.

P210 - Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. – Zákaz kouření.

H222 - Extrémně hořlavý aerosol.

H240 - Zahřívání může způsobit výbuch.

    GHS03 GHS03 - Plamen nad kruhem