Dr. House gel na praní Orchidej 5,5 L

Limitovaná edice , tekutý prací prostředek pro všechny druhy praček a na ruční praní na 80 praní. Výborně pere již při nižších teplotách. Ohleduplný ke tkanině a barvám. Nové barevné oblečení vyperte několikrát odděleně od ostatního prádla.

Information

Availability
180 Items     
Reference
110026
EAN
8594057124984
MJ
5,5 L
Balení
6 ks
CZK165.00
Tax included
Quantity

visa

Dr. House gel na praní Orchidej 5,5 L

P282 - Používejte ochranné rukavice proti chladu/obličejový štít/ochranné brýle.

P301/P310 - PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

P305/P351/P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

H318 - Způsobuje vážné poškození očí.

P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.

P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

    GHS05 GHS05 - Korozivita
5.005.005.005.005.00

Avatar Zdeňka N.
15.10.2020
Celkový názor:
Dělá to co má a je velmi příjemná cena

Zdroj recenzí pochází z nákupního portálu Heureka