Vzhledem k aktuální situaci, u některých produktů nemusí odpovídat uvedená skladová dostupnost. Přednost dodání mají důležité organizace, úřady apod. Děkujeme za pochopení
  • Reduced price

Dr. House univerzální čistící prostředek Marseillské mýdlo aloe vera 1 L

Univerzální čistič s vůní marseillského mýdla s Aloe Vera je účinný přípravek určen pro dokonalé umytí obkladů, podlah a keramiky. Je jemný k Vaším rukám.

Information

Availability
1616 Items     
Reference
106788
EAN
8594057123604
MJ
1 L
Balení
14 ks
CZK37.00 Save 15%
CZK31.45
Tax included
Quantity

visa

Dr. House univerzální čistící prostředek Marseillské mýdlo aloe vera 1 L

H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.

P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.

P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

P313 - Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P337 - Přetrvává-li podráždění očí:

P305/P351/P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

    GHS07 GHS07 - Žíravost