Brait osvěžovač vzduchu Barcelona (suchý) 300 ml

Suchý osvěžovač vzduchu ve spreji bez obsahu vody. Neutralizuje pachy a zanechává příjemnou vůni.

Information

Availability
262 Items     
Reference
111385
EAN
5908241724691
MJ
300 ml
Balení
12 ks
CZK52.00
Tax included
Quantity

visa

Brait osvěžovač vzduchu Barcelona (suchý) 300 ml

P410 - Chraňte před slunečním zářením.

P251 - Tlakový obal: nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.

P211 - Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.

P210 - Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. – Zákaz kouření.

P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.

P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

H222 - Extrémně hořlavý aerosol.

H240 - Zahřívání může způsobit výbuch.

    GHS03 GHS03 - Plamen nad kruhem