Jean Marc pánské deo Copacabana 150 ml

Deodorant pro aktivní muže vhodný pro různé příležitosti. Zaujme díky mírně orientální vůni.

Information

Availability
0 Items     
Reference
107405
EAN
5901815007374
MJ
150 ml
Balení
12 ks
CZK46.00
Tax included
Quantity
There are not enough products in stock

Historie ceny     Price history
visa

Jean Marc pánské deo Copacabana 150 ml

P412 - Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/ 122 °F.

P251 - Tlakový obal: nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.

H280 - Obsahuje plyn pod tlakem: při zahřívání může vybuchnout.

P211 - Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.

P210 - Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. – Zákaz kouření.

H222 - Extrémně hořlavý aerosol.

H240 - Zahřívání může způsobit výbuch.

    GHS03 GHS03 - Plamen nad kruhem