GF osvěžovač do myček nádobí mint

Osvěžovač do myček nádobí s příjemnou vůní máty.

Information

Availability
382 Items     
Reference
105710
EAN
5900785939012
MJ
ks
Balení
20 ks
CZK17.00
Tax included
Quantity

visa

GF osvěžovač do myček nádobí mint

P333/P313 - Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P302/P352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.

H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.

P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.

P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

    GHS07 GHS07 - Dráždivé látky